Maggies dagpleje

Maggies Dagpleje tilbyder privat børnepasning

Mit mål – min drøm – med dagplejen

At skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag for det enkelte barn.
Børnene skal nyde at komme hos mig, og vide jeg altid er til rådighed for dem.

At skabe et miljø som byder på udfordrende og spændende oplevelser, som er med til at give børnene en indholdsrig dag.

At fremme børnenes trivsel, sundhed og motoriske udvikling. Her ligger jeg meget vægt på sund mad, god motion og bevægelse samt udendørsaktiviteter.

At fremme børnenes sociale, sproglige og kulturelle udvikling igennem leg, tale, historie, rim og remser, musik samt årstidernes aktiviteter.

At møde børnene på deres præmisser og tage udgangspunkt i det enkelte barns perspektiv og interesse. Hermed får børnene medbestemmelse og ansvar, som er aldersmæssigt tilsvarende.

Privat børnepasning er et alternativ til den kommunale dagpleje læs mere

Interesserede er altid velkomne til at ringe eller sende mig en mail på maggie@maggiesdagpleje.dk